محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیددکتر کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی فارس از شیرخوارگاه

بازدید دکتر کشفی نژاد مدیر کل اداره بهزیستی استان فارس، سرهنگ هاشم جمالی فرماندهی سپاه احمد بن موسی (ع) و حسین کشاورز مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای سروش از شیرخوارگاه
در این بازدید جهت هزینه های جاری موسسه و خرید گهواره برقی مبالغی اهدا شد.
گفتنی است:نظر به مشکلات شیوع کرونا و ضرورت توجه به پروتکل ها ازکودکان شیرخوار بازدید انجام نشدومسائل مربوطه در سالن جلسات و محوطه شیرخوارگاه مورد بررسی قرار گرفت.