محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدرئیس بهزیستی خرامه ازمرکزجامع توانبخشی باران به مناسبت شب یلدا

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورمددی رئیس بهزیستی خرامه وکارشناس توانبخشی ازمرکزجامع توانبخشی باران بازدیدنمود.دراین بازدیدضمن دیدارباتوانخواهان مقیم درمرکزنسبت به بررسی وضعیت عمومی مرکز،بهداشت ،تغذیه وبازبینی پرونده های توانخواهان مرکزاقدام ودرپایان به منظوربررسی مسائل ومشکلات مرکزراهنمایی لازم ارائه شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه