محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از طرح آگاه سازی زنان و دختران با تاکید بر آموزش سلامت جنسی و تاب آوری توسط کارشناس بهزیستی کشور


به منظور بررسی و بازدید از طرح آگاه سازی زنان و دختران با تاکید بر آموزش سلامت جنسی و تاب آوری، اجرا شده توسط دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی واحد پیشگیری بهزیستی شیراز، بداغ آبادی کارشناس بهزیستی کشور در بهزیستی شیراز حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه جلسه ای با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز، کارشناسان معاونت پیشگیری بهزیستی فارس، کارشناسان بهزیستی شیراز و دکتر دلپسند مدیر علمی و مجری طرح برگزار گردید و به سوالات مطرح در این خصوص پاسخ داده شد.
بازدید از تجهیزات آماده شده جهت اجرای طرح شامل برشور، کتابچه و هدیه های تشویقی جهت شرکت کنندگان در حاشیه این برنامه انجام شد.
بازدید عینی از چگونگی آموزش تسهیلگران و حضور در محلات آسیب خیز عصر امروز با حضور کارشناسان کشوری، استانی و بهزیستی شیراز انجام می پذیرد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی