محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرزده فرماندار وحراست فرمانداری از اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,بازدیدی سرزده باحضور فرماندار وحراست فرمانداری از اداره بهزیستی صورت گرفت که دراین بازدید فرماندار ضمن دیدار با کارکنان مسائل ومشکلات اداره را پیگیر وخواستار وقول مساعدت وبرطرف نمودن مشکلات را نمودند./سمانه قاسمی نژاد