محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرزده محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس از خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی “اعتماد محبوب فارس”

بازدید سرزده محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس به همراه جعفری معاون توانبخشی، ایزدپناه رئیس اداره حراست و محسنی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان شیراز از خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی “اعتماد محبوب فارس”

‌ به منظور بررسی سطح کیفی خدمت رسانی

جمعه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس