محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرزده و شبانه ریاست اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ازمرکز اقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز با مدیریت فاضلی انجام شد

در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۴٠۱ ساعت ۲۲،احمد پور آقایی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در بازدیدی سرزده وضعیت خدمات دهی مرکز اقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز با مدیریت فاضلی را ارزیابی نمود و پس از صحبت و بررسی عملکرد،پیشنهاد لازم را ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،رئیس بهزیستی فیروزآباد هدف از این بازدیدها و سرکشی های سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف خدمات دهی به گروههای هدف و آگاهی از مشکلات ایشان دانست و اظهار نمود نظارت بر عملکرد مراکز تحت نظارت از جمله اقداماتی است که در این شهرستان برای ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی به گروههای هدف ادامه خواهد یافت./انتهامرتضوی