محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس مسکن، امور اجتماعی و توانبخشی از روستای دور افتاده جوزار بکش شهرستان ممسنی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ممسنی در این بازدید ضمن دیدار با مددجویان و توانخوهان تحت پوشش این روستا از نزدیک در جریان مشکلات مسکن و مناسب سازی این روستا قرار گرفتند و به تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان تحت پوشش این اداره کاپشن اهدا گردید.