محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید شبانه رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد از مراکز تحت نظارت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،پور آقائی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد راس ساعت ۲۱/۳٠ شب از خانه کودکان و نوجوانان مهر کوثر شهرستان فیروزآباد بازدید نموده وضمن گفتگو با مدیر،مربیان و فرزندان مقیم مرکز به پای صحبتهای ایشان نشسته وعملکرد این مرکز را مورد بررسی قرارداده و از زحمات شبانه روزی پرسنل قدردانی نمود./انتهامرتضوی