محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید محمدرضا هوشیار مدیرکل بهزیستی و سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب فارس از مجتمع شوق زندگی در مشهد مقدس

مدیرکل وکارشناس مسئول دفترمراقبت درخانواده و امورفرزندخواندگی بهزیستی فارس ، دادستان فارس ومعاونین ایشان درجلسه هم اندیشی درراستای حمایت ازاطفال ونوجوانان وبازدید از مجتمع شوق زندگی در مشهد مقدس حضور یافتند.

 به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

مدیرکل و کارشناس مسئول دفترمراقبت درخانواده و امورفرزندخواندگی بهزیستی فارس ، دادستان عمومی و انقلاب  فارس ومعاونین ایشان به همراه غلامعباس ترکی،معاون دادستان کل کشور و مقامات و کارشناسان دادستانی استان های فارس و کرمان ضمن بازدید از بخش های مختلف مجتمع شوق زندگی در مشهد مقدس، از نزدیک از  خدمات و فعالیت های این مجموعه دیدار کردند و  درجلسه هم اندیشی در راستای حمایت ازاطفال ونوجوانان شرکت نمودند .

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در این نشست گفت: ما به عنوان متولیان افراد محجور وظیفه رسیدگی به وضعیت ایشان را به عهده داریم و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی، آموزشی و نظارتی در این خصوص احساس وظیفه و مسئولیت کنند.

هوشیار افزود: با توجه به گستردگی مشکلات مربوط به این افرادبه زودی  مجتمع شوق زندگی با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری شورای شهر و شهرداری شیراز در استان فارس و شهر شیراز نیز  افتتاح می گردد.

مدیر کل بهزیستی فارس  تصریح کرد :این مجتمع دارای بخش های مختلف جهت پیگیری، شناسایی و رفع آسیب های اجتماعی است و نمایندگان دستگاه‌ها، شعب دادگاه‌ها، مشاورین، وکلا، بهزیستی، نیروی انتظامی، سمن‌ها، خیرین و…. در این مجتمع به جهت ارائه خدمات یکپارچه در راستای حمایت از گروههای آسیب پذیر مستقر خواهند بود.

هوشیار خاطرنشان کرد: این مجموعه به عنوان یک قرارگاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی عمل خواهد کرد و پروسه شناسایی تا خدمات دهی را به صورت کارشناسی اجرا خواهد نمود و این مهم تنها با کار جمعی و مشترک همه اعضا امکان پذیر خواهد شد.