محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید مدیرکل بهزیستی فارس از مرکز حرفه آموزی طلوع سروستان

محمدرضا هوشیار مدیرکل بهزیستی فارس در معیت حمیدرضا محمودیان معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس، عبدالرحمن سلیم حقیقی مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس و مریم رضایی رییس اداره بهزیستی سروستان از مرکز حرفه آموزی و توانبخشی معلولین ذهنی طلوع تحت نظارت اداره بهزیستی سروستان بازدید کرد.
محمدرضا هوشیار در این دیدار با توانخوهان مرکز گفتگوی صمیمی داشت و سپس مشاهده میدانی از مرکز انجام شد.
در پایان نیز افسانه قهرمانی مسول فنی مرکز با اهداء تابلو دست ساز تهیه شده توسط مرکز از حضور مدیرکل تقدیر کرد.

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

روابط عمومی اداره بهزیستی سروستان