محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید معاونین اداره کل بهزیستی فارس و مدیر بهزیستی شهرستان شیراز از مرکز کاهش طلاق و ۱۴۸۰


به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی در مراکز کاهش طلاق و ۱۴۸۰ با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، سائلی معاون پشتیبانی و منابع انسانی، هوشیار معاون امور توسعه پیشگیری،گورکانی ذیحساب و کاظمی نماینده دیوان محاسبات اداره کل از مراکز کاهش طلاق و ۱۴۸۰ بازدید شد.
در این بازدید دکتر محسنی توضیحات کلی در مورد فرایند ارائه خدمات در این دو مرکز بیان نمود و پس از آن انتظارات و چالش های هر کدام از مراکز مذکور در حوزه های مالی و پشتیبانی توسط مسئول مربوطه بیان شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی