محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس از مراکز اقامتی میان مدت

زهرا اثنی عشری معاون امور توسعه پیگیری از مراکز اقامتی میان مدت شهرستان کوهچنار بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فارس:

در این بازدید شرایط و کیفیت خدمات مراکز میان مدت شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

اثنی عشری پیشرفت و توسعه اشتغالزایی برای بهبود یافتگان را به عنوان عاملی اساسی جهت عدم بازگشت به شرایط قبلی و انگیزه ای جهت ادامه روند درمانی و تعامل موثر  با  اجتماع برشمرد و بر اهمیت اشتغال این افراد تاکید کرد.

او در ادامه افزود:در راستای ایجاد اشتغال و جلوگیری از گرایش دوباره معتادان بهبودیافته، مهارت‌آموزی باید در اولویت مراکز ترک اعتیاد باشد. ازآنجایی‌که اشتغال و آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان دغدغه‌های مهم جامعه هستند برای کاهش مشکلات مربوط به این دو حوزه باید تقویت آموزش را جدی بگیریم.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس اظهار داشت: آموزش مهارت یکی از بهترین راه‌ها برای کسب درآمد برای معتادان بهبودیافته به شمار می‌رود به‌طوری‌که بعد از کسب مهارت، فرد معتاد پس از رهایی از بند اعتیاد و بازگشت به جامعه به دلیل داشتن شغل مجددا به اعتیاد برنگشته و زندگی سالمی در پیش خواهد گرفت.