محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید معاون توانبخشی بهزیستی فارس از خدمات cbr روستایی


به منظور ارزیابی خدمات cbr ،جعفری معاون توانبخشی، کارشناسان معاونت و بهزیستی شیراز با همراهی تسهیلگر محلی از روستاهای دهک دولت آباد و کوشک خلیل بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه از اشتغال های ایجاد شده با استفاده از تسهیلات صندوق خرد محلی، اعتبارات استاد شاگردی و مناسب سازی بازدید و با اعضای شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه روستای دهک و دهیار و شورای روستا ملاقات و گفتگو شد.