محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید و دیدار فرماندار با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان اوز به مناسبت هفته بهزیستی

🌀به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز محمدی فرماندار اوز به همراه كارشناس حراست، با کارکنان اداره دیدار داشتند. فرماندار ضمن تبريك هفته بهزیستی، از زحمات پرسنل اين اداره قدردانی و تشكر نمود

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی