محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

با حضور سرپرست بهزیستی شیراز برگزار شد/ تقویت تعامل بین سازمانی از طریق بررسی چالش های موجود بین اداره بهزیستی و اداره آگاهی

در جلسه ای با حضور دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز، سرهنگ جمشیدی و سروان زارعی  از اداره آگاهی و مسئولین واحدهای ستادی بهزیستی شیراز، مسائل و چالش‌های موجود بین اداره بهزیستی و اداره آگاهی در خصوص افراد جامعه هدف بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این جلسه مسئولین واحدها در خصوص حوزه فعالیت خود و چگونگی ارتباط با اداره آگاهی توضیحاتی را ارائه و در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/ مریم زارع