محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

با هدف گسترش همکاری برای اشتغال جامعه هدف بهزیستی صورت گرفت:

امضای تفاهم نامه همکاری دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس و اداره کل بهزیستی/ کارآفرینان مددجوی بهزیستی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی حمایت می شوند.

با هدف گسترش همکاری در زمینه اشتغال جامعه هدف بهزیستی، تفاهم نامه همکاری دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و اداره کل بهزیستی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان فارس:

 با حضور خادمی؛ مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس و هوشیار، مدیر کل بهزیستی استان جهت ارایه خدمات، همکاری و مشارکت در زمینه اشتغال جامعه هدف بهزیستی تفاهم نامه همکاری فیما بین آنها منعقد و به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف همکاری و مشارکت در زمینه اشتغال جامعه هدف بهزیستی، تشویق سرمایه گذاران در جهت بکارگیری گروه هدف تحت پوشش، ارایه طرحهای توجیهی اشتغالزایی در زمینه تولیدات مددجویان بهزیستی، ارایه مشوق های بیمه ای و پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران جامعه هدف، هماهنگی در امور صدور مجوزهای سرمایه گذاری معرفی شده اداره کل بهزیستی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران در جهت ایجاد مشاغل خرد گروه هدف تحت پوشش، همکاری و هماهنگی بر عملکرد بانکها در جهت تسریع برای جذب تسهیلات اشتغالزایی اداره کل بهزیستی منعقد شده است.