محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ببینید / به شکرانه سلامت کارکنان بهزیستی فارس با اهدای خون زندگی می بخشند

فراخوان

به شکرانه سلامت کارکنان بهزیستی فارس با اهدای خون زندگی می بخشند

زمان: چهارشنبه | ۱۲ آبان ۱۴۰۰
ساعت شروع: ۸:۳۰

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس

انتهای خبر / محمدحسن زارعی