محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ببینید/ شب یلدا، وقت مهر و محبت است

با حمایت شما خیر اندیشان محترم، ۸۰۰ بخاری را برای ۸۰۰ خانه ی زمستانی فراهم خواهیم کرد.

شماره حساب:
4158034541622099

” بنام هدایای خاص مشارکت های مردمی “
‌‌
معاونت هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی فارس

انتهای پیام / محمدحسن زارعی