محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ببینید / موشن گرفیک روز جهانی افراد دارای معلولیت

باور توانمندی ها، نویدبخش دنیایی دسترس پذیر

گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت

آذرماه 1402

تهیه و تدوین: روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس