محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برای اولین بار در کشور و به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:اولین کارگاه آموزشی_ مشارکتی ایجاد و توسعه شبکه تسهیلگران کشوربا تاکیدبر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی/

کاهش آسیب ها با تکیه بر اجتماع محوری، محله محوری و مشارکت مردم

محمدرضا هوشیار، مدیر کل بهزیستی فارس از برگزاری دوره آموزشی_ مشارکتی در راستای ایجاد شبکه کشوری تسهیلگران پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس؛
مدیرکل بهزیستی فارس گفت این کارگاه آموزشی برای اولین بار در کشور با حضور ۳۳ نفر از تسهیل‌گران همکار منتخب در طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی به منظور مشارکت در اجرای ۶ طرح پیشگیری از آسیب ها شامل: پیشگیری از خودکشی، آگاه‌سازی دختران و زنان با تاکید بر خود مراقبتی، مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (مانا)،پروژه نویسی اجتماعی، همیاران سلامت روان اجتماعی و طرح همیار سلامت مادر و کودک و ایجاد ارتباط بین استان ها و بهزیستی کشور به مدت دو روز و به میزبانی معاونت پیشگیری بهزیستی استان فارس برگزار شده است.

هوشیار در ادامه افزود:
تسهیلگران، همانند بهزیستی های سیار و کوچکی هستند که با ایفای نقش هوشمندانه در زمینه آموزش، آگاه سازی، توانمندسازی و همراه کردن جامعه محلی با اهداف بهزیستی تلاش می کنند.
دکتر آرزو ذکایی فر، معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز با حضور در این نشست گفت: پروژه همیاران سلامت اجتماعی با قدمت اجرایی بالغ بر ۲۰ سال در سطح کشور و تاکید بر فعالیت های اجتماع محور و توانمندسازی روانی_ اجتماعی مردم و محلات، در حال حاضر با تکیه بر توان بیش از ۲۰۰۰ تسهیلگر محلی در سطح کشوری که تخصص لازم در حوزه کار اجتماعی ، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی و ایجاد شبکه های محلی را دارند فعالیت می نماید.
ذکایی فر افزود: با توجه به تجربه های موفق قبلی استان فارس در اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی،بهزیستی این استان به عنوان میزبان برگزاری نشست انتخاب شده است ذکایی فر تاکید کرد: آنچه در مسئله برنامه های اجتماع محور مهم می باشد، مشارکت مردم در اجرای برنامه ها است به این معنی که در انجام کار های اجتماعی نیاز به مشارکت و همراهی مردم و ظرفیت عظیم مردمی وجود دارد، در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب ها نیز حضور مردم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد لذا دفتر پیشگیری از آسیب ها یکی از رویکردها و سیاست های اصلی خود را به استفاده از ظرفیت مردم و تمرکز بر محله محوری و اجتماع محوری قرار داده است چرا که احساس تعلق افراد نسبت به محله خود موجب مشارکت آنها در زمینه تعالی، پیشرفت و بهسازی آن محله خواهد شد.
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور در پایان اظهار داشت: در سال جاری هزار پروژه با کمک تسهیلگران گروههای محلی در سطح کشور در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اجرا خواهد شد و بخش اعتباری پروژه‌ها نیز به تناسب گروه ها اختصاص داده می شود.

انتها/فاطمه رضایی