محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برای مرم برای به زیستن/کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه تسهیلگران اداره بهزیستی شهرستان ممسنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های زندگی ویژه تسهیلگران با همکاری اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی با حضور تسهیلگران،کارشناس CBR و رئیس اداره برگزار شد. و در پلیلت از تسهلگران فعال تقدیر شد.