محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سالمندتوسط بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین به مناسبت هفته سالمند اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت جهت بررسی وضیت قد ، وزن ، فشار خون و دیابت توانخواهان سالمند با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل اداره بهزیستی نمود./انتها امینی