محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برپایی میز خدمت رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در محل غرفه مدیریت نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی گروههای هدف

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در تاریخ بیست و ششم تیر ماه ۱۴٠۱ راس ساعت هشت شب با حضور در محل برگزاری نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی گروههای هدف طی برنامه میز خدمت به سوالات و درخواست های مراجعین پاسخ گفت./انتهامرتضوی