محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه آموزش اشتغالزایی و مهارت های کسب و کار در شهرستان استهبان

جلسه آموزش اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار با حضور کارشناس مرکز فنی و حرفه ای استهبان و همکاری مرکز خدمات مثبت زندگی 10871 شهرستان استهبان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استهبان؛ این جلسه آموزشی به همت واحد اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان استهبان با هدف توانمندی و آموزش اشتغالزایی با همکاری مرکز خدمات مثبت زندگی 10871 استهبان برگزار شد. هادی هویتی کارشناس مرکز فنی و حرفه ای ضمن اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصه های اقتصادی و حمایت دولت از تشکل های اشتغالزایی بانوان به مبحث اشتغال و انواع مهارت‌های کسب و کار پرداخت. در ادامه سروش کارشناس حوزه اجتماعی اداره بهزیستی نیز در خصوص تشکیل گروه همیار و اهمیت این موضوع که ارائه توانمندی های بانوان در گروه‌های همیار همیشه پیشرو و موفق بوده است نکاتی را بیان نمود./هنردوست