محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه دبیرخانه استانی رصد آسیب های اجتماعی


▫️جلسه دبیرخانه استانی رصد آسیب های اجتماعی به همت دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی فارس با حضور معاون امور توسعه پیشگیری استان، جمعی از مسئولین و معاونین درون و برون سازمانی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی،معاونت اجتماعی و امور بانوان استانداری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، آموزش و پرورش، پزشکی قانونی؛ معاونت امور اجتماعی بهزیستی، دفتر آموزش و پژوهش ،حراست و بازرسی بهزیستی در سالن اجتماعات مدیریت به صورت حضوری و دکتر ذکائی فر معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور و ربیعی کارشناس مسئول کشوری طرح به صورت برخط برگزار گردید.
▫️این جلسه با محوریت بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی و تحلیل گزارش های ارسالی از بهزیستی کشور و تعیین اولویت ها و ارائه پیشنهادات و در نهایت تشکیل کارگروه استانی به جهت طراحی یک پروژه واحد در استان تشکیل گردید.

انتها/فاطمه رضایی