محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سالن اجتماعات فرمانداري اوز همزمان با نشست ويدئو كنفرانس استانداري

به گزارش روابط عمومي اداره بهزيستي شهرستان اوز دومين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر با حضور محمدي فرماندار و اسدي سرپرست اداره بهزيستي و ديگر ادارات عضو اين شورا در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. در اين جلسه مصوبات جلسه قبل و برنامه هاي در نظر گرفته شده بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر مورد بررسي قرار گرفت

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی