محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه شورای سالمندان

جلسه شورای سالمندان شهرستان اقلید در استان فارس با محوریت و دبیری اداره بهزیستی و با حضور فرماندار، بخشدار و روسای ادارت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اقلید: اسماعیلی فرد مدیر اداره بهزیستی اقلید بر نهادینه کردن حمایت از سالمندان و افزایش آگاهی های مردم نسبت به حوزه سالمندی تاکید نمود و خواستار برنامه ریزی و اقدامات مناسب برای سالمندان شد.

گفتنی است فرماندار اقلید نیز به اهمیت تشکیل  شورا ،اهم مشکلات سالمندان در سطح شهرستان ،(نداشتن فضاهای تفریحی و…)،اهمیت تکریم سالمندان و لزوم ارائه خدمت به این قشر پرداخت . همچنین او به اهمیت تعامل فی مابین ادارات در راستای ارتقاء سطح سلامت سالمندان اشاره کرد و افزود : حضور هریک از اعضای تشکیل دهنده شورا در جلسات شورا،یکی از مهمترین راهکارها در راستای نیل به این مهم می باشد.
 درپایان جلسه راهکارها و برنامه های مناسب برای سالمندان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.