محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه مناسب سازی ویژه مددکاران و مسئولین مراکز مثبت زندگی

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مددکاران و مسئولین مراکز مثبت زندگی با راهکارهای تسهیل زندگی معلولین با هماهنگی و نظارت مدیر بهزیستی شیراز، جلسه مناسب سازی ویژه مددکاران و مسئولین مراکز مثبت زندگی در سالن اجتماعات بهزیستی شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شیراز در این جلسه حسینی مسئول دفتر توانمندسازی معلولین استان در خصوص مناسب سازی محیط زندگی معلولان توضیحات کاملی ارائه نمود و هدف از این امر را تغییر سبک زندگی فرد معلول و کمک به رفاه بیشتر آنان در انجام فعالیتهای روزمره عنوان کرد.