محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه مناقصه عمومی

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد لوازم کمک توانبخشی بهزیستی فارس با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی، ذیحساب، سرپرست معاونت توانبخشی، نمایندگان سازمان بازرسی و سایر اعضا برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی