محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه هم اندیشی مبارزه با مواد مخدر در محل دادگستری شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ،جلسه هم اندیشی مبارزه با مواد مخدر ، در خصوص پیشگیری و‌ مبارزه هدفمند با اعتیاد و مواد مخدر ، با حضور دکتر خورشیدی ریاست و دکتر هوشمند دادستان دادگستری،دکترمرادی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه فسا،فاطمه رضائیان رئیس اداره بهزیستی،نمایندگان سایر ادارات این شهرستان در محل دادگستری برگزار شد.

🔰از جمله مصوبات این جلسه :

*_بازرسی از مراکز میان مدت درمان اعتیاد( کمپ)_

*_برگزاری نشست تخصصی در خصوص پیشگیری از اعتیاد_ /نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا