محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,جلسه کمیسیون کارگری در محل سالن فرمانداری با محوریت برنامه ریزی و هماهنگی هفته کار وکارگربا حضور حراست فرمانداری , سرپرست اداره بهزیستی وسایراعضا کمیته کارگری شهرستان برگزار گردید که دراین جلسه ضمن برنامه ریزی سرپرست اداره بهزیستی ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر در خصوص اجرای مصوبات مربوطه به این هفته قول همکاری ومساعدت لازم را دادند./سمانه قاسمی نژاد