محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری دوره های آموزشی کار آفرینی ویژه مدیران مراکز مثبت زندگی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه مشترک با سازمان فنی حرفه ای در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کار آفرینی ویژه مدیران مراکز مثبت زندگی با حضور دکتر کوشکی مدیر کل سازمان فنی حرفه ای، زارعی معاون مشارکتهای مردمی و کارشناسان دفتر اشتغال اداره کل بهزیستی فارس، برگزارشد.


انتهای پیام/فاطمه رضایی