محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری دومین کاروان سلامت وارائه خدمات رایگان درمانی ودارویی به 200نفردرشهرک ایثار

همزمان بافرارسیدن عیدغدیرکاروان سلامت باهمکاری موسسه خیریه نسیم مهردلگشاتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان خرامه وشبکه بهداشت وهلال احمردرمحله کم برخوردارشهرک ایثاراین شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه یوسف مددی جابری رئیس این اداره گفت همزمان بافرارسیدن دهه امامت وولایت ،عیدغدیرباهمراهی میرزایی رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان کاروان سلامت باهدف ارائه خدمات درمانی رایگان درشهرک ایثاربخش مرکزی شهرستان مستقرشد.مددی عنوان کرددراین کاروان سلامت بیش از200نفرویزیت وداروبه صورت رایگان دراختیارآنان قرارگرفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه