محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری شورای سالمندان استان فارس

شورای سالمندان فارس به ریاست
دکتر ایمانیه استاندار و دبیری محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی و با حضور اعضا در استانداری فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:
تعدادی از مصوبات مطرح شده در این شورا شامل موارد زیر است:
● برگزاری یک جلسه با حضور مدیر کل بهزیستی و مدیران دستگاه‌های خدمت دهنده با کارت منزلت سالمندان جهت بهبود خدمت رسانی.
● صدا و سیما بسته پیشنهادی خود جهت تهیه برنامه های ویژه سالمندان را ظرف مدت دو هفته ارائه دهد.
● تعداد ۱۱ بیلبورد در ۱۱ منطقه شهرداری، جهت اطلاعات مورد نیاز سالمندان توسط شهرداری در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شود تا مطالب تهیه شده به اطلاع عموم رسانده شود.
● کلیه مدیران ارشد استان، برنامه هایی که می‌توانند برای سالمندان داشته باشند را به استاندار طی نامه ای اعلام کنند. رونوشت به دبیرخانه شورای سالمندان واقع در بهزیستی ارسال گردد.
 و تا پایان مرداد ماه کلیه دستگاهها، کانون بازنشستگی خود را تاسیس و به استانداری معرفی کنند.

همچنین انجام برنامه غربالگری اختلالات روان جهت سالمندان و ارجاع به مراکز درمانی و معرفی بیمارستان شهید فقیهی به عنوان بیمارستان دوستدار سالمند و بررسی موارد لازم جهت مناسب سازی محیط و فضای داخلی بیمارستان جهت ارائه خدمات به سالمندان از دیگر موارد مطرح شده در شورای سالمندان فارس بود.