محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری مراسم جشن به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت توسط اداره بهزیستی شهرستان خرامه ومراکزتحت نظارت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت امروزدوازدهم اذرماه مراسم جشنی باحضورفرماندار،امام جمعه،بخشداربخش مرکزی وروسای ادارات ومعلولین توسط اداره بهزیستی شهرستان خرامه ومراکزمثبت زندگی وانجمن تسهیلگران دراداره فرهنگ وارشادبرگزارشد.مددی رئیس بهزیستی درابتداضمن خوش آمدگویی،روزجهانی افراددارای معلولیت تبریک گفت وعملکردوفعالیتهای شاخص بهزیستی راتشریح کرد.درادامه کشاورزامام جمعه خرامه ضمن تبریک روزجهانی افراددارای معلولیت بیان نمودکه معلولیت نقص نیست وتوضیحاتی درخصوص پیشگیری ازمعلولیت بیان نمودوبرنامه های متنوعی ازجمله نمایشگاه دست آوردهای معلولین ،سروددانش آموزان کم توان ذهنی ،اجرای موسیقی زنده سنتی ،برنامه متنوع زئرخانه ای ،دکلمه خوانی معلول جسمی حرکتی ،مسابقه نقاشی بین کودکان خانواده های تحت پوشش ودرآخرازمعلولین موفق بااهدای لوح تقدیروهدایایی تقدیربعمل آمد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه