محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری مصاحبه علمی – تخصصی مشاوران و روانشناسان متقاضی مراکز مشاوره در فارس


به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

مصاحبه علمی- تخصصی مشاوران و روانشناسان متقاضی مراکز مشاوره و روانشناختی استان فارس با حضور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس و اعضای کمیته گزینش علمی مشاوران و روانشناسان، آقایان دکتر جاوید،دکتر کریمی ، دکتر محسنی و محمودیان برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی