محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری نشست بصیرتی عفاف و حجاب و هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند به مناسبت هفته عفاف وحجاب وهفته بهزیستی نشست بصیرتی درمحل اداره باهمکاری حوزه سپاه درتاریخ ۱۴۰۱/۰۴/٢۶ویژه پرسنل این اداره برگزار گردید. که دراین نشست ابتدا ضمن تبریک چهل ودومین سالگرد تاسیس هفته بهزیستی سپس تاکید بر اینکه عفاف و حجاب امری ضروری است و آن را ستون اصلی وحفظ امنیت و کرامت خانواده دانست وحجاب بعنوان یک ارزش برای انسان یاد کرد./سمانه قاسمی نژاد