محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری نشست تخصصی ارتقاء اورژانس اجتماعی

نشست تخصصی مجازی کشوری با موضوع “ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء برنامه اورژانس اجتماعی” با حضور دکتر کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی فارس، فروتن معاون امور اجتماعی، فرمانی کارشناس مسئول دفتر فوریتهای اجتماعی استان،رؤسای کلیه شهرستان ها،مسئولین امور اجتماعی و کارشناسان دفتر فوریتهای اجتماعی شهرستانها برگزار شد.