محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری نشست طرح ملی صیانت از جمعیت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,نخستین نشست کارگروه شهرستانی طرح ملی صیانت از جمعیت در سالجاری با حضور کارشناس اداره بهزیستی وسایر ادارات عضو این کارگروه در سالن شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برگزار شد.در این نشست، راهکار های ترویج ازدواج آسان، فرزندآوری، تسهیل ازدواج، راهکارهای موثر برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، فرهنگ سازی و همچنین استفاده از سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، بحث و بررسی شد./سمانه قاسمی نژاد