برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جامعه هدف

برگزاری نمایشگاه دستاورد های مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان فراشبند ,فیروزاباد وکازرون به مدت ۳ روز مورخ ۱۴۰۱/۰۴/٢۵به میزبانی شهرستان فیروزآباد با حضور سرپرست اداره بهزیستی شهرستان فراشبند و حضور فعال غرفه شهرستان فراشبند در این نمایشگاه/سمانه قاسمی نژاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.