محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بر پایی نمایشگاه اورژانس اجتماعیکارشناسان اورژانس اجتماعی شهرستان قیروکارزین در راهپیمایی شکوهمند ۲۲بهمن حضوری فعال داشتند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قیروکارزین
اورژانس اجتماعی بهزیستی قیروکارزین همزمان با سایر ادارات و ارگان های دولتی و مردمی شرکت کننده در مراسم راهپیمایی بیست دوم بهمن ماه حضوری فعال داشتند.و به منظور اطلاع رسانی و معرفی عملکرد ۱۲۳اقدام به برپایی نمایشگاه نمودند .که مورد استقبال عموم قرار گرفت .گفتنی است فرماندار و دیگر مسئولین از این نمایشگاه بازدید کردند.