محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان/به شکرانه سلامت کارکنان بهزیستی فارس با اهدای خون زندگی می بخشند

بسمه تعالی

ضمن عرض خدا قوت و آرزوی بهروزی و سلامتی برای کلیه کارکنان بهزیستی فارس، با توجه به اهمیت موضوع کمبود بانک خون در استان و ضرورت امر مهم و خداپسندانه اهدای خون که به عنوان دریای زندگی بخش و حیاتی برای انسان های دردمند و نیازمند مراقبت محسوب می شود، از داوطلبین واجد شرایط و متقاضیان این امر مقدس دعوت میکنم جهت اهدای خون به واحد سیار انتقال خون که در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۲ آبان ساعت ٨:٣٠ در محل اداره کل بهزیستی فارس مستقر هستند، مشارکت فعال نموده و در این امر خیر سهیم باشند.

دکتر سید محمدصادق کشفی نژاد
مدیرکل بهزیستی فارس