محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

به مناسبت هفته بهزیستی انجام گرفت/برگزاری کارگاه آموزشی مهارت زندگی و کنترل خشم ویژه اعضای هلال احمر شهرستان ممسنی در قالب طرح تابستانی شوق رویش

به گزارش روابط عمومی ادره بهزیستی شهرستان ممسنی کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، کنترل خشم و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی ممسنی در قالب طرح تابستانی شوق رویش برای اعضای هلال احمر برگزار گردید و در پایان تفاهم نامه ای میان هلال احمر و اورژانس اجتماعی جهت خدمات آموزشی برای اعضای هلال احمر منعقد گردید.