محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت:باحضورمحمدرضاهوشیارمدیرکل بهزیستی فارس ،امام جمعه وفرماندارشهرستان خرامه مسکن مددجویی بهزیستی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان خرامه ،به مناسبت هفته بهزیستی آیین واگذاری همزمان ۲۸۳۶واحدمسکونی به افراددارای معلولیت ومددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورباحضورحجت الاسلام والمسلمین کشاورزامام جمعه شهرستان ،حامدرستمی فرماندار،محمدرضاهوشیارمدیرکل بهزیستی استان فارس برگزارشدکه سهم فا ۱۷۰واحدمسکونی بود