محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بوانات/برگزاری مانور اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی بوانات


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی بوانات:

حجت بارونی نماینده تیم محب شهرستان ,هدف از برگزاری این مانور را آگاهسازی جامعه هدف و سنجش نقاط قوت وضعف دستگاه های کمیته بحران شهرستان دانست.

این مانور با حضور محمودی فرماندار ، زارع امام جمعه ، همتی رئیس اداره بهزیستی و رؤسای ادارات ، رابطین اطفاء حریق ادارات ، نیروهای امدادی ، اورژانس ، آتش نشانی ، هئیت موتور سواری ، کشاورزان ، دامداران ، تشکل ها و سمن هاي دوستدار طبیعت با همکاری تیم محب شهرستان برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی