محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بیست و هفتمین شورای معاونین بهزیستی فارس برگزار شد.

بیست و هفتمین شورای معاونین بهزیستی فارس با حضور مدیر کل و اعضا در دفتر مدیریت برگزار گردید ،این نشست که از ساعت ۱۶ الی ۲۱ روز دوشنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد،گزارش فعالیت اداره پذيرش و هماهنگی گروه های هدف، بررسی وضعیت مستمری بگیران و تنظیم مصوبات برگزاری دهه باشکوه فجر را در دستور کار داشت و در پایان این نشست ۱۱ مصوبه جهت اجرا تصویب گردید.

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس