محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بیضا/برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت موضوع ارتباط موثر والدین و فرزندان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان بیضا :

دومین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط اداره بهزیستی شهرستان با هدف پیشگیری، کنترل و مداخله در آسیب های اجتماعی موجود ، در روستای شیخ عبود برگزار گردید. در این کارگاه رئیس بهزیستی شهرستان و کارشناسان اورژانس اجتماعی و والدین دانش آموزان مقطع متوسطه حضور داشتند. نوروزی به عنوان مدرس این جلسه به تشریح و تبیین آسیب های اجتماعی با محوریت آموزش مهارت ها و نحوه برقراری ارتباط موثر والدین و فرزندان پرداخت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی