محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تجلیل ازمدیرومعلمان مدرسه باغچه بان شهرستان خرامه به مناسبت هفته جهانی معلولین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی به همراه زارع رئیس آموزش وپرورش درمراسم هفته جهانی معلولین درمدرسه باغچه بان شرکت کردوضمن گرامیداشت این هفته ازمدیرومعلمان این مدرسه بااعطای لوح تقدیرتجلیل به عمل آمد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه