محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تجلیل از اداره کل بهزیستی فارس به عنوان دستگاه فعال در ایجاد اشتغال روستایی و عشایری

از اداره کل بهزیستی فارس به عنوان دستگاه فعال در راستای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری با اعطای لوح تقدیر توسط دکتر رستمی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس :

عبدالرحمن سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس گفت:

از محل تسهیلات اشتغالزایی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۹۱ نفر اشتغال روستایی و عشایری توسط اداره کل بهزیستی فارس ایجاد شده است.در این راستا مبلغ بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به ۱۴۴ نفر و مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی به ۱۴۳۹ نفر پرداخت شده است.

او در ادامه افزود: به تعداد سه نفر از کارفرمایان که جامعه هدف روستایی  بهزیستی فارس را مشغول به کار نموده اند ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات کارفرمایی پرداخت شده است و ۱۳۹ نفر هم از مشوق های بیمه ای سهم کارفرما و خویش فرمایی بهره مند شده اند.

مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس بیان داشت:تعداد  ۲۳۸ نفر هم از مبلغ ۱ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض استاد شاگردی و سرمایه کارروستایی از اعتبارات دفتر توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی بهره مند شده اندو در راستای این اقدامات  طی نشستی در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس  و با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری فارس ,مدیر کل و معاون مشارکت هاو مسکن بهزیستی فارس  با اعطای لوح تقدیر توسط دکتر رستمی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس از مدیر کل بهزیستی  فارس تقدیر شد.