محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشکیل جلسه هماهنگی جذب تسهیلات تبصره 18 ویژه مددجویان بهزیستی شهرستان داراب

خائفی رئیس اداره بهزیستی شهرستان داراب خبر داد:

جلسه هماهنگی جذب تسهیلات ویژه مددجویان با حضور خائفی،رئیس،حسینی، کارشناس اشتغال،خاموش رئیس صندوق کارآفرینی و صادقی کارشناس استانی برگزار گردید.

خائفی در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات تسهیلات تبصره 18 مددجویان معرفی شده پرداخت و خواستار تسریع و تسهیل روند دریافت تسهیلات اشتغال به مددجویان گردید.

مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

1.معرفی مددجویان و تشکیل پرونده در اسرع وقت از سوی بهزیستی و صندوق

2.مرتفع نمودن تضامین بانکی،وثیقه

3.پرداخت تسهیلات در وجه مددجویان

4.تشکیل پرونده و مصوب نمودن اعتبار از سوی صندوق

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان داراب